Bu haftaki blog ovamızda fut baş parmağında pıtrak görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çdüzenışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun öbür bölgelerine bakarak daha muhtelitşıktır. Başparmak ise ayak tabanığın hem yeterince duraksız olan kısmıdır hem bile yere alma edilen kuvvetin devran devran %90’ına denli olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Başparmakta yaşanmış olan her türlü maraza, jurnal yaşam kalitesinde ciddi bozukluğa ezgi hevesliabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen küsurat bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyu görünümünü bozan, ağrılı ve iveğen bir fut kelleparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster tarafından tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat demeı itibariyle fut kelleparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri bile muhtevaermektedir. Başparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor takat sağlayıcı bir set intrensek sandık malik olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli gaile haiz konstrüksiyonsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine bağlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel değişiklikler sırasında hakikat fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Ancak bu değişiklikler sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime malik olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın huysuz mesleklevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki asliye nedenin ayakkabı düzenışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir açıklıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tartıın % 1,9 yöreında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve fut ön kısmınün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öbür intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar gibi nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal emraz, ayrıca kelleparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi daha seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Temelı açıklıkştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha pıtrak görünmesine özen çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok kadınların erkeklere bakarak daha çokça sivri uçlu yurt, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir