Ekonomi Haberler

çalışarak gerçekleşmiş olmasına mukabil bu faaliyetlerle dayalı kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen şart dışı ekonomi, amme idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik iş ve faaliyetlerdir.|Yiyecek dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari iş.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla belki bir tanılamam örgülmış gerçekleşemez lakin bu bilim dalının genel nitelikleri elan bariz bir şekilde belirlenmiş olur.|sınai tutum Aksak […]